Ngày đăng bài: 25/06/2020 16:10
Lượt xem: 1129
Quy định về nộp khóa luận tốt nghiệp

 

(Trích theo Quyết định số 828/QĐ-ĐHKTKTCN, ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc Ban hành Quy định hướng dẫn và đánh giá khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ) 

Quy định về lưu trữ:

1. Toàn bộ hồ sơ đánh giá Khóa luận tốt nghiệp được lưu trữ tại khoa và nhà trường theo quy định

2. Sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp để lưu trữ tại thư viện và được cấp giấy xác nhân lưu chiểu trước khi nhận bằng tốt nghiệp

Tham khảo Quy định về hướng dẫn và đánh giá khóa luận tốt nghiệp tại đây.

Tin cùng chuyên mục