Ngày đăng bài: 28/03/2014 08:57
Lượt xem: 8
Một số trang web truy cập miễn phí tài liệu hữu ích
Website cho phép truy cập miễn phí tài liệu

1. Câu lạc bộ sinh viên - học viện bưu chính viễn thông: Tài liệu dành cho đào tạo từ xa ngành Điện tử- bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh:

Địa chỉ truy cập: http://open.ptit.edu.vn/clbsv/forumdisplay.php?f=214

2. CSDL Luận văn miễn phí của ĐH Mahatma Ganhi:

Địa chỉ truy cập: http://www.mgutheses.org/

2.