Ngày đăng bài: 26/06/2019 15:07
Lượt xem: 314
Hội Thư viện Việt Nam: Kết nối thông tin, chia sẻ tri thức, hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0
Trong thời đại bùng nổ thông tin, thời đại của công nghệ số, Hội Thư viện Việt Nam đã lựa chọn một cách tiếp cận mới, nhằm tăng cường kết nối thông tin, chia sẻ tri thức, hướng tới phục vụ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ThS. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.

 PV: Thưa ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, được biết từ cuối năm 2017 đến nay, Hội Thư viện Việt Nam đã có những bước chuyển mình khá quan trọng, có nhiều hoạt động khởi sắc, đã thực hiện được một số công việc góp phần vào việc phát triển thư viện và đẩy