Phóng viên (PV): Là một trong những thư viện hàng đầu của cả nước, Trung tâm TTTV, ĐHQGHN đã có những đóng góp gì cho ngành giáo dục, thưa ông?

TS Nguyễn Hoàng Sơn: Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm TTTV đã trở thành thư viện hàng đầu cả nước. Đến nay, trung tâm đã xây dựng kho học liệu số với gần 45.000 tên giáo trình và sách tham khảo trên nền tảng công nghệ di động; gần 33.000 tên luận án, luận văn, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học trên nền tảng công nghệ quản trị tài nguyên nội sinh mã nguồn mở; gần 53.000 sách điện tử và 4.100 tạp chí điện tử ngoại văn trên nền tảng các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến. Đối với xuất bản phẩm dạng in ấn, trung tâm có khoảng 114.000 tên sách và gần 400 tên tạp chí.