Ngày đăng bài: 15/12/2020 15:29
Lượt xem: 875
Thông báo sách mới tháng 12 năm 2020
Thư viện xin gửi đến bạn đọc tài liệu mới đưa vào sử dụng

 

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Địa điểm

Ghi chú

1

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam :  2001 - 2006

  Bộ Tài chính

Tài chính,

2012

Minh Khai, Nam Định

 

2

An ninh trong các hệ thống thông tin di động (WLAN, 4G và 5G)

  Nguyễn Phạm Anh Dũng

Thông tin và Truyền thông,

2020

Lĩnh Nam, Nam Định

 

3

Bài giảng kế toán ngân hàng

  Lê Việt Thủy, Trương Thị Hoài Linh, Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Kinh tế quốc dân,

2016

Minh Khai, Nam Định

 

4

Bài giảng Quản trị rủi ro

  Phan Thị Thu Hà...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2019

Lĩnh Nam, Nam Định

 

5

Bài tập quản trị chất lượng

  Đỗ Thị Đông...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2013

Lĩnh Nam, Nam Định

 

6

Bài tập quản trị chiến lược

  Ngô Kim Thanh...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2015

Lĩnh Nam, Nam Định

 

7

Bài tập quản trị tác nghiệp

  Nguyễn Đình Trung...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2011

Lĩnh Nam, Nam Định

 

8

Bài tập trường điện từ

  Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

9

Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng trung ương

  Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hà

Lao Động,

2012

Minh Khai, Nam Định

 

10

Chế độ kế toán doanh nghiệp.  Quyển 1,  Hệ thống tài khoản kế toán

  Bộ Tài chính

Kinh tế TP. HCM

2015

Minh Khai, Nam Định

 

11

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp :  Thông tư số 107

  Tường Vi hệ thống

Kinh tế TP. HCM

2017

Minh Khai, Nam Định

 

12

Cơ sở công nghệ phần mềm

  Lương Mạnh Bá,...[và những người khác]

Khoa học và kỹ thuật,

2010

Lĩnh Nam, Nam Định

 

13

Cơ sở dữ liệu quan hệ và ứng dụng

  Nguyễn Bá Tường

Thông tin và Truyền thông,

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

14

Cơ sở ngôn ngữ học và Tiếng Việt

  Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến

Giáo dục,

2020

Minh Khai, Nam Định

 

15

Công nghệ 4G LTE và chiến lược, lộ trình phát triển ở Việt Nam

  Trần Minh Tuấn

Thông tin và Truyền thông

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

16

Đảm bảo chất lượng dịch vụ IP INTERNET điều kiện giới hạn phân bổ lưu lượng

  Dương Tuấn Anh, Nguyễn Văn Trường

Thông tin và truyền thông

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

17

Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập

  Trần Thị Giang Tân; Võ Anh Dũng

Tài chính,

2009

Minh Khai, Nam Định

 

18

Đào tạo quản lý chất lượng theo kiểu Nhật Bản vòng tuần hoàn tâm thế tốt - Phát huy sức mạnh cá nhân và tập thể :  Quản trị tâm thế - thúc đẩy hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm

  Yumiko Kawanishi; Nguyễn Thị Bích Huệ

Thông tin và truyền thông,

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

19

Điện tử thông tin

  Phạm Hồng Liên

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2013

Lĩnh Nam, Nam Định

 

20

Giáo trình cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành

  Nguyễn Ngọc Cương, Vũ Chí Quang

Thông tin và Truyền thông

2015

Lĩnh Nam, Nam Định

 

21

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

  Võ Văn Nhị...[và những ngươi khác]

Phương Đông,

2012

Minh Khai, Nam Định

 

22

Giáo trình kinh doanh thương mại

  Hoàng Đức Thân...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

23

Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số

  Nguyễn Thanh Hà

Khoa học và Kỹ thuật,

2009

Lĩnh Nam, Nam Định

 

24

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

  Cao Thị Ý Nhi,...[ Và những người khác]

Kinh tế quốc dân,

2018

Minh Khai, Nam Định

 

25

Giáo trình mạch siêu cao tần

  Vũ Đình Thành

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2015

Lĩnh Nam, Nam Định

 

26

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C++

  Vũ Việt Vũ Chủ biên,  Phùng Thị Thu Hiền

Khoa học và Kỹ thuật,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

27

Giáo trình nguyên lý kế toán

  Nguyễn Hữu Ánh,...[ Và nhũng người khác]

Đại học Kinh tế quốc dân,

2020

Minh Khai, Nam Định

 

28

Giáo trình nguyên lý thông tin tương tự - số

  Vũ Đình Thành

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

29

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

  Nguyễn Văn Công...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2019

Minh Khai, Nam Định

 

30

Giáo trình phân tích kinh doanh

  Nguyễn Văn Công...[và những người khác]

Kinh tế quốc dân,

2013

Lĩnh Nam, Nam Định

 

31

Giáo trình quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công

  Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2013

Lĩnh Nam, Nam Định

 

32

Giáo trình quản trị tác nghiệp

  Nguyễn Thành Hiếu...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

33

Giáo trình quản trị văn phòng

  Nguyễn Thành Độ...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

34

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp

   Vũ Duy Hào; Trần Minh Tuấn

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2019

Minh Khai, Nam Định

 

35

Giáo trình tài chính doanh nghiệp.  Phần 2

  Phan Thị Cúc, Nguyễn Trung Trực, Đặng Thị Trường Giang

Tài chính,

2010

Minh Khai, Nam Định

 

36

Giáo trình tài chính doanh nghiệp.  Phần 3

  Phan Thị Cúc... [và những người khác]

Tài chính,

2009

Minh Khai, Nam Định

 

37

Giáo trình thẩm định tín dụng

  Lý Hoàng Ánh...[và những người khác]

Kinh tế TP. HCM,

2014

Minh Khai, Nam Định

 

38

Giáo trình tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế

  Trần Văn Hòe, Dương Thị Ngân, Nguyễn Thị Liên Hương

Đại học Kinh tế quốc dân,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

39

Giáo trình tính chi phí kinh doanh

  Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Thu, Phạm Hồng Hải

Đại học Kinh tế quốc dân,

2013

Lĩnh Nam, Nam Định

 

40

Giáo trình vật lý điện tử

  Phùng Hồ

Khoa học và Kỹ thuật,

2011

Lĩnh Nam, Nam Định

 

41

Hệ thống bài tập và 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Trần Thế Sao, Phan Ngọc Thùy Như

Kinh tế Tp. HCM,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

42

Hệ thống bài tập và câu hỏi trắc nghiệm nguyên lý kế toán

  Võ Văn Nhị...[và những người khác]

Tài chính,

2018

Minh Khai, Nam Định

 

43

Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi nghiệp vụ ngân hàng thương mại

  Nguyễn Đăng Dờn...[và những người khác]

Kinh tế TP. HCM,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

44

Hệ thống câu hỏi và bài tập kế toán quản trị

  Lê Kim Ngọc,...[và những người khác]

Đại học Kinh tế Quốc dân,

2019

Minh Khai, Nam Định

 

45

Hệ thống nhúng giao tiếp thời gian thực với vi điều khiển Arm Cortex-M

  Nguyễn Quang Nam

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2014

Lĩnh Nam, Nam Định

 

46

Hệ thống viễn thông

  Vũ Đình Thành

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2011

Lĩnh Nam, Nam Định

 

47

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước :  Theo thông tư số :19

  Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Tài chính

2020

Minh Khai, Nam Định

 

48

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã :  Theo Thông tư số: 70

  Tăng Bình, Ái Phương hệ thống

Hồng Đức

2019

Minh Khai, Nam Định

 

49

Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế. Quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và giải đáp tình huống về khai báo hải quan

  Vũ Tươi hệ thống

Tài Chính,

2019

Minh Khai, Nam Định

 

50

Hướng dẫn lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính báo cáo thuế GTGT trên Excel

  Đặng Văn Sáng

Tài chính,

2020

Minh Khai, Nam Định

 

51

Hướng dẫn lập trình xử lý tín hiệu số trên các bo mạch khả trình

  Nguyễn Văn Đức

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

52

Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp :  Theo thông tư số 107

  Võ Văn Nhị...[và những người khác]

Tài chính,

2018

Minh Khai, Nam Định

 

53

Hướng dẫn thực hành lập sổ kế toán báo cáo tài chính báo cáo giá trị gia tăng theo phương pháp thủ công

Hướng dẫn thực hành lập sổ kế toán báo cáo tài chính báo cáo giá trị gia tăng theo phương pháp thủ công

Kinh tế TP HCM,

2013

Minh Khai, Nam Định

 

54

Hướng dẫn thực tập điện tử A

  Ngô Tấn Nhơn

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

2019

Lĩnh Nam, Nam Định

 

55

Hướng dẫn thực tập điện tử B

  Ngô Tấn Nhơn

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2006

Lĩnh Nam, Nam Định

 

56

Incoterms® 2020 - Quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa và các văn bản mới nhất về kiểm tra giám sát hải quan, xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu :  Song ngữ Anh - Việt : Có hiệu lực từ ngày 01

  Vũ Thu Phương hệ thống

Tài chính,

2020

Lĩnh Nam, Nam Định

 

57

Internet Vạn Vật (IoT) :  Chuyển đổi số hay là chết

  Nicolas Windpassinger ...[và những người khác]

Thông tin và Truyền thông,

2020

Lĩnh Nam, Nam Định

 

58

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp & xây lắp :  Lý thuyết cơ bản và nâng cao. Bài tập tình huống có lời giải

  Đinh Phúc Tiếu

Đại học Kinh tế Quốc dân

2016

Minh Khai, Nam Định

 

59

Kế toán quản trị

  Phạm Văn Dược, Trần Văn Tùng

Lao động

2011

Minh Khai, Nam Định

 

60

Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

  Võ Văn Nhị...[và những người khác]

Tài chính,

2019

Minh Khai, Nam Định

 

61

Kế toán tài chính

  Võ Văn Nhị… [và những người khác]

Tài chính,

2018

Minh Khai, Nam Định

 

62

Kế toán tài chính.  Tập 1

  Trần Xuân Nam

Tài chính,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

63

Kế toán tài chính.  Tập 2

  Trần Xuân Nam

Tài chính,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

64

Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ

  Hà Thị Thúy Vân, Vũ Kim Anh, Đàm Bích Hà

Tài chính,

2017

Minh Khai, Nam Định

 

65

Kênh vô tuyến :  Radio channels

  Nguyễn Văn Đức

Khoa học và Kỹ thuật,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

66

Khai phá dữ liệu :  Data mining

  Lê Văn Phùng, Quách  Xuân Trưởng

Thông tin và Truyền thông,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

67

Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp :  Sách chuyên khảo

  Phan Trung Kiên

Tài chính,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

68

Kiến trúc máy tính

  Phạm Quốc Cường

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2019

Lĩnh Nam, Nam Định

 

69

Kỹ thuật điện tử

  Lê Phi Yến, Lưu Phú, Nguyễn Như Anh

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2011

Lĩnh Nam, Nam Định

 

70

Kỹ thuật đo.  Tập 2,  Đo điện tử

  Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Tấn Nhơn

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

71

Kỹ thuật số 1

  Nguyễn Như Anh

Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh,

2015

Lĩnh Nam, Nam Định

 

72

Kỹ thuật số cơ khí

  Lê Chí Thông

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

73

Kỹ thuật xung

  Nguyễn Như Anh

Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh,

2014

Lĩnh Nam, Nam Định

 

74

Lập kế hoạch phát triển kinh doanh

  Brian Tracy, Hoàng Long

Công thương,

2020

Lĩnh Nam, Nam Định

 

75

Lập trình hệ thống nhúng

  Hoàng Trang, Bùi Quốc Bảo

Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

2019

Lĩnh Nam, Nam Định

 

76

Luật kế toán và chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp mới nhất

  Kim Phượng hệ thống

Tài chính,

2019

Minh Khai, Nam Định

 

77

Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần

  Vũ Đình Thành

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

78

Lý thuyết mạch - tín hiệu.  Tập 1

  Đỗ Huy Giác, Nguyễn Văn Tách

Khoa học và Kỹ thuật,

2009

Lĩnh Nam, Nam Định

 

79

Lý thuyết mạch - tín hiệu.  Tập 2

  Đỗ Huy Giác, Nguyễn Văn Tách

Khoa học và Kỹ thuật,

2009

Lĩnh Nam, Nam Định

 

80

Lý thuyết mạch

  Đỗ Huy Giác, Phan Trọng Hanh, Phạm Minh Nghĩa

Thông tin và Truyền thông,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

81

Lý thuyết mạch.  Tập 1

  Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Tuý

Khoa học kỹ thuật,

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

82

Lý thuyết mạch.  Tập 2

  Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Tuý

Khoa học kỹ thuật,

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

83

Lý thuyết tín hiệu

  Phạm Thị Cư

Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

2015

Lĩnh Nam, Nam Định

 

84

Lý thuyết và các ứng dụng của kỹ thuật OFDM

  Nguyễn Văn Đức

Khoa học và Kỹ thuật,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

85

Lý thuyết và kỹ thuật vi ba

  Phan Anh, Trần Thị Thuý Quỳnh, Nguyễn Khang Cường

Khoa học và Kỹ thuật,

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

86

Mạch điện tử 2

  Lê Tiến Thường

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

87

Mạch điện tử thông tin

  Hoàng Đình Chiến

Đại học Quốc gia TP..Hồ Chí Minh,

2015

Lĩnh Nam, Nam Định

 

88

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IP

  Phạm Việt Bình...[và những người khác]

Khoa học và Kỹ thuật,

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

89

Mật mã và an toàn thông tin :  Lý thuyết và ứng dụng

  Hồ Văn Canh, Lê Danh Cường

Thông tin và truyền thông,

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

90

Matlab và ứng dụng trong điều khiển

  Nguyễn Đức Thành

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2014

Lĩnh Nam, Nam Định

 

91

Mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính.  Tập 2

  Hoàng Đình Tuấn

Khoa học kỹ thuật,

2011

Minh Khai, Nam Định

 

92

Mô hình tài chính cơ bản

  Trần Thế Sao

Phương Đông

2013

Minh Khai, Nam Định

 

93

Ngân hàng trung ương :  Các vai trò và các nghiệp vụ

  Dương Hữu Hạnh

Lao động,

2010

Minh Khai, Nam Định

 

94

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại :  Commercial banking

  Nguyễn Đăng Dờn...[và những người khác]

Kinh tế TP. HCM,

2014

Minh Khai, Nam Định

 

95

Nguyên lý kế toán

  Võ Văn Nhị...[và những người khác]

Tài chính,

2018

Minh Khai, Nam Định

 

96

Nguyên lý kế toán :  Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế và quản trị kinh doanh

  Trần Qúy Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long

ĐH kinh tế quốc dân,

2015

Minh Khai, Nam Định

 

97

Nguyên lý thông tin tương tự - số

  Vũ Đình Thành

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2006

Lĩnh Nam, Nam Định

 

98

Phân tích hoạt động kinh doanh

  Phạm Văn Dược, Trần Phước

Đại học công nghiệp TP.HCM,

2010

Lĩnh Nam, Nam Định

 

99

Quản trị chất lượng toàn diện TQM và nhóm chất lượng

  Đinh Bá Hùng Anh...[ và những người khác]

Kinh tế Tp. Hố Chí Minh,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

100

Quản trị Ngân hàng thương mại

  Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo

Giao thông Vận tải,

2009

Minh Khai, Nam Định

 

101

Quản trị Ngân hàng thương mại

  Trương Quang Thông

Tài chính,

2010

Minh Khai, Nam Định

 

102

Quản trị ngân hàng thương mại trong cạnh tranh toàn cầu

  Dương Hữu Hạnh

Lao động,

2012

Minh Khai, Nam Định

 

103

Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2019 :  Thông tin và số liệu thống kê

  Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin và Truyền thông

2019

Lĩnh Nam, Nam Định

 

104

Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa :  Một nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

  Trương Quang Thông

Tài chính

2010

Minh Khai, Nam Định

 

105

Thanh toán và tín dụng xuất nhập khẩu :  Incoterms 2000 UCP - 600

  Lê Văn Tề, Nguyễn Thị Tuyết Nga

Tài chính

2009

Minh Khai, Nam Định

 

106

Thị trường tài chính

  Lê Văn Tề, Huỳnh Hương Thảo

Giao thông vận tải

2009

Minh Khai, Nam Định

 

107

Thị trường tài chính

  Nguyễn Đăng Dờn,...[và những người khác]

Phương Đông,

2012

Minh Khai, Nam Định

 

108

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

  Đinh Phi Hổ...[ và những người khác]

Tài chính,

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

109

Thông tin di động 4G LTE và 5G

  Nguyễn Phạm Anh Dũng

Thông tin và Truyền thông

2019

Lĩnh Nam, Nam Định

 

110

Thông tin vô tuyến

  Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm, Nguyễn Quốc Khương

Khoa học và kỹ thuật

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

111

Thông tin vô tuyến :  Nguyên lý - Tính toán và ứng dụng

  Hoàng Đình Chiến

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2008

Lĩnh Nam, Nam Định

 

112

Thương mại điện tử trong thời đại số

  Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng

Thông tin và Truyền thông,

2017

Lĩnh Nam, Nam Định

 

113

Tiền và hoạt động ngân hàng

  Lê Vinh Danh

Giao thông Vận tải,

2009

Minh Khai, Nam Định

 

114

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp

  Nguyễn Phước Bảo Ấn,...[và những người khác]

Phương Đông,

2012

Minh Khai, Nam Định

 

115

Trường điện từ

  Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2018

Lĩnh Nam, Nam Định

 

116

Truyền sóng và Anten

  Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư

Đại học Quốc gia TP.HCM,

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

117

Từ điển kế toán và kiểm toán

  Nguyễn Văn Dung

Lao Động,

2010

Minh Khai, Nam Định

 

118

Tự động hóa quá trình sản xuất

  Nguyễn Duy Anh

Khoa học và Kỹ thuật,

2016

Lĩnh Nam, Nam Định

 

119

Tuyển tập bài tập mạch điện tử tương tự

  Lê Tiến Thường

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,

2012

Lĩnh Nam, Nam Định

 

120

Ứng dụng FPGA-VHDL trong điện tử công suất

  Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2010

Lĩnh Nam, Nam Định

 

121

Vật liệu điện - điện tử

  Dương Vũ Văn

Đại học Quốc gia TP. HCM

2014

Lĩnh Nam, Nam Định