Ngày đăng bài: 19/10/2011 13:56
Lượt xem: 509
Thông báo nghỉ phục vụ
(vào tối ngày 20/10/2011)
Thứ năm, ngày 20/10/2011 Thư viện nghỉ phục vụ buổi tối để sinh hoạt đơn vị ngày phụ nữ Việt Nam.
                                                Xin thông báo cùng bạn đọc!
                                                       THƯ VIỆN