Ngày đăng bài: 26/12/2011 16:06
Lượt xem: 183808
Nội quy - Quy định
Quyết định số 830/QĐ - ĐHKTKTCN về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Thư viện

http://lib.uneti.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/QD%20830%20(16_11_2018)%20-%20Quy%20che%20(tam%20thoi)%20TCHD%20thu%20vien.pdf

 

                                                                                                                        THƯ VIỆN