Dòng Nội dung
1
Bản kế hoạch thay đổi định mệnh : Một kế hoạch để ngừng phó mặc và có được cuộc sống bạn hằng mong muốn / Michael Hyatt, Daniel Harkavy; Tạ Thanh Hải
H. : Thế giới; Alphabooks, 2019
267 tr. ; 21 cm.
Hyatt, Michael
Cung cấp kiến thức nhằm nhận thức về nhu cầu cần có một kế hoạch cho cuộc sống, các bước để tạo được kế hoạch đó và cách để biến kế hoạch đó thành hiện thực
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hùng biện kiểu TED 3 = Talk like TED : 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới / Carmine Gallo ; Tạ Thanh Hải dịch
H. : Thế giới, 2018
363 tr. ; 21 cm.
Gallo, Carmine
Chia sẻ 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của các diễn giả thành công nhất như thành thục nghệ thuật kể chuyện, tạo ra những khoảnh khắc gây kinh ngạc, quy tắc 18 phút
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nghệ thuật "bán mình" cho sếp = The exceptional employee : 20 yếu tố để trở thành nhân viên phi thường / Orison Swett Marden; Tạ Thanh Hải dịch
H. : Lao động xã hội; Alphabooks, 2018
191 tr. ; 21 cm.
Marden, Orison Swett
Đưa ra những yêu cầu mà người quản lý tìm kiếm trong một nhân viên, đồng thời chỉ ra những phương thức để giúp bạn hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất, trở lên nổi bật và thành công trong sự nghiệp
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nhượng quyền kinh doanh : Con đường ngắn nhất ra biển lớn / Carl Reader; Tạ Thanh Hải
H. : Công thương; Alphabooks, 2018
322 tr. ; 24 cm.
Reader, Carl
Cung cấp những chỉ dẫn cần thiết về quy trình nhượng quyền, những điều cần lưu ý đối với người bán và người mua nhượng quyền cũng những bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực này
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)