Dòng Nội dung
1
Ảnh ảo quyền lực : Tiểu thuyết / Sidney Sheldon; Tuấn Anh
Hà Nội : Văn hóa, 2006
559 tr. ; 20 cm
Sheldon, Sidney
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Ba người lính ngự lâm. Alexandre Dumas, Nguyễn Bản Tập I /
H : Văn học, 2004
572 tr. ; 19 cm.
Dumas, Alexandre
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ba người lính ngự lâm. Alexandre Dumas, Nguyễn Bản Tập II /
H : Văn học, 2004
556 tr. ; 19 cm.
Dumas, Alexandre
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bá tước Dracula : Ma cà rồng / Braham Stoker; Nguyễn Tuyên
Hà Nội : Văn học, 2007
590 tr. ; 20 cm.
Stoker, Braham
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bá tước Môngtơ Crixtô : Tiểu thuyết / Alexandre Dumas; Mai Thế Sang
Hà Nội : Văn học, 2006
662 tr. ; 20 cm
Dumas, Alexandre
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)