Dòng Nội dung
1
100 bài thơ chọn lọc thế kỷ 20 / Gia Dũng
Hà Nội : Hội nhà văn, 2007
331 tr. ; 19 cm
Gia, Dũng
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
100 bài thơ chọn lọc thể kỷ 20 / Gia Dũng
Hà Nội : Hội nhà văn, 2007
332 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
100 truyện ngắn hay của Pháp. Vũ Đình Bình Tập 3 /
Hà Nội : Hội nhà văn, 1999
651 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 truyện ngắn hay thế giới. Tập 1
Hà Nội : Hội nhà văn, 1999
617 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
1001 chuyện kỳ lạ : Tiểu thuyết / Alexandre Dumas;Trịnh Xuân Hoành
Hà Nội : Lao động, 1999
219 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)