Dòng Nội dung
1
168 câu hỏi lý thú về vật lý : 10 vạn câu hỏi tại sao / Xuân Trường
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009
299 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
190 câu hỏi lý thú về sinh học : 10 vạn câu hỏi tại sao / Xuân Trường
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009
299 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
223 câu hỏi lý thú về hóa học : Giải đáp những bí ẩn của con người / Xuân Trường
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009
298 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
224 câu hỏi lý thú về hóa học : Giải đáp những bí ẩn của con người / Xuân Trường
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2009
299 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A handbook of statistical analyses using SPSS / Sabine Landau, Brian S. Everitt
New York : A CRC Press, 2004
339 p. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)