Dòng Nội dung
1
Ấn kiếm trời ban : Tiểu thuyết lịch sử / Ngô Văn Phú
Hà Nội : Hội nhà văn, 1998
343 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cánh buồm đỏ thắm / Aleksandr Grin, Valentina Giannangeli minh hoạ, Phạm Ngọc Thạch - dịch
Hà Nội : Văn học, 2018
133 tr.
Grin, Aleksandr
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cha và con : Tiểu thuyết về Bác Hồ và cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc / Hồ Phương
Hà Nội : Kim Đồng, 2007
375 tr. ; 19 cm
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đảo giấu vàng / Robert Louis Stenson; Hoàng Lan Châu - lược dịch, phóng tác
Hà Nội : Văn học, 2016
179 tr.
Stevenson, Robert Louis
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Đồng dao Việt Nam / Sưu tầm, Nghiên cứu, Tuyển chọn Nguyễn Nghĩa Dân :
Hà Nội : Văn học, 2008
544 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Nghĩa Dân
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)