Dòng Nội dung
1
10 nhà kinh doanh đại tài thế giới / Lê Giảng biên dịch
H. : Thanh niên, 2001
431 tr. ; 19 cm.
Lê, Giảng
Tổng quát về các nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới với những tuy duy sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh và lấy con người làm gốc. Giới thiệu những tấm gương, các bài học kinh nghiệm cho các nhà kinh doanh trong quản lý và làm giàu.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
62 chiến dịch PR xuất sắc / Trần Anh
H. : Lao động, 2008
615 tr. ; 21 cm
Trần, Anh
Đưa ra các sự kiện đặc biệt; Xúc tiến các thương hiệu thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng phổ thông; Internet và viễn thông, tài trợ cho thể thao và các vấn đề chi tiết khác.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
90 ngày đầu tiên làm sếp : Những chiến lược then chốt mang lại thành công cho nhà lãnh đạo mới ở mọi cấp độ / Michael Watkins; Ngô, Phương Hạnh, Đặng, Khánh Chi
H. : Lao động xã hội, 2018
331 tr. ; 21 cm.
Watkins, Michael
Cuốn sách này giống như một sơ đồ chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo để bạn có thể đảm nhiệm cương vị mới nhanh chóng và hiệu quả trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng của sự nghiệp, cho dù đó là ở vị trí quản lý mới hay là vị trí Tổng giám đốc. Được viết bởi chuyên gia về sự chuyển đổi lãnh đạo Micheal Watkins, 90 ngày đầu tiên làm sếp vạch ra những chiến lược đã được kiểm nghiệm qua thực tế - những chiến lược đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian người lãnh đạo mới cần có để đạt được thành công và ổn định.
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài giảng văn hóa kinh doanh / Dương Thị Liễu…[và những người khác]
Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2008
435 tr. ; 24 cm
Trình bày những kiến thức tổng quan về văn hóa kinh doanh;Các triết lý kinh doanh;Đạo đức kinh doanh;Phân tích vai trò, tác động của văn hóa kinh doanh trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập và bài giải kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính / Nguyễn Phú Giang
Hà Nội : Tài chính, 2006
502 tr. ; 24 cm
Nguyễn, Phú Giang
Đưa ra những tình huống cơ bản và điển hình của hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính, cũng như đưa ra lời giải đề nghị theo các hệ thống kế toán phổ biến nhất trên thế giới.
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)