Dòng Nội dung
1
Jên Erơ : Tiểu thuyết / Saclôt Brônti; Trần Anh Kim
H. : Văn học, 2010
607 tr. ; 20 cm
Brônti, Saclôt
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Tiếng Anh tự học : / Trần Anh Kim, Trần Giáng Hương
Hải Phòng : Hải Phòng, 2001
216 tr. ; 19 cm
Trần, Anh Kim
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)