Dòng Nội dung
1
Nhượng quyền kinh doanh : Con đường ngắn nhất ra biển lớn / Carl Reader; Tạ Thanh Hải
H. : Công thương; Alphabooks, 2018
322 tr. ; 24 cm.
Reader, Carl
Cung cấp những chỉ dẫn cần thiết về quy trình nhượng quyền, những điều cần lưu ý đối với người bán và người mua nhượng quyền cũng những bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực này
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)