Duyệt theo bộ sưu tập Khóa luận tốt nghiệp (Tất cả)
Điều khiển bền vững hệ thống năng lượng gió / Nguyễn Văn Toàn, Lê Hùng Lân [23-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho hệ trao đổi nhiệt / Vũ Viết Thông, Nguyễn Văn Tiềm [23-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Xây dựng hệ truyền động bám trên cơ sở động cơ đồng bộ / Vũ Thị Tố Linh, Phạm Tuấn Thành [23-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Điều khiển tối ưu đảo trên cơ sở mạng Nơron nhân tạo cho Robot hai bậc tự do / Hoàng Đình Cơ, Phan Xuân Minh [23-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Xây dựng bài giảng cho môn học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả / Nguyễn Cao Cường, Phạm Văn Bình [23-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ truyền động nhiều động cơ trong dây chuyền in / Trần Đông, Lê Hùng Lân [23-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Nâng cao chất lượng điều khiển cho Robot Scada / Lê Thị Hoàn, Lê Hùng Lân [21-12-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)