Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Kế toán tài chính. Financial accounting / Trần Xuân Nam Tập 2 : [27-07-2020]
Đầu mục:3
Trình bày các vấn đề cơ bản của kế toán. Một số kiến thức cơ bản về các hệ thống kế toán và bộ khung kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Trịnh Chất, Lê Văn UyểnTập 2 / [06-05-2020]Trình bày những vấn đề cơ bản về kết cấu trục, các chi tiết truyền động, gối đỡ trục, khớp nối. Cách thiết kế các chi tiết đúc và chi tiết hàn, vỏ hộp giảm tốc, bôi trơn và điều chỉnh ăn khớp, bệ máy. Phương pháp chọn cấp chính xác, lắp ghép, dung sai kích thước, hình dáng và vị trí bề mặt, bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp, bản vẽ chung và tự động hoá thiết kế hệ dẫn động cơ khí
Đầu mục:1
Bài tập hóa học vô cơ. Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận Quyển II, Lý thuyết đại cương về hóa học / [06-05-2020]
Đầu mục:2
Gồm những câu hỏi và bài tập về hoá học vô cơ như: cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học, trạng tập hợp của chất, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, tinh thể...
Giáo trình tin học ứng dụng / Trần Thị Song Minh [06-05-2020]
Đầu mục:3
Giới thiệu tổng quan về ứng dụng tin học trong quản lý và quản trị kinh doanh bằng các ứng dụng phổ biến của bộ phần mềm Tin học văn phòng Microsoft Office Suite, bộ Office 2010...