Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Truyền sóng và Anten / Lê Tiến Thường, Trần Văn Sư [04-12-2020]
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các kiến thức cơ bản về truyền sóng, các loại truyền sóng, giới thiệu lịch sử phát triển của anten, đặc tính của anten, lý thuyết anten, hệ thống bức xạ, các loại anten, phương pháp moment
Hướng dẫn thực tập điện tử A / Ngô Tấn Nhơn [04-12-2020]Hướng dẫn lý thuyết và thực tập về hàn lắp mạch điện tử và sửa chữa thiết bị điện tử
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Hướng dẫn thực tập điện tử B / Ngô Tấn Nhơn [04-12-2020]
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giới thiệu nội quy, chương trình và làm quen với thực tập xưởng: Sử dụng dụng cụ và thực tập hàn chì; nhận dạng linh kiện điện tử; sử dụng Bread board, hàn mạch, phục hồi, vẽ sơ đồ, đường mạch, thực hiện mạch in đơn giản, phức tạp và hàn đo thử mạch in đơn giản, phức tạp.
Kỹ thuật số cơ khí / Lê Chí Thông [04-12-2020]Trình bày khái niệm về kỹ thuật số, các hệ thống số đếm, đại số Boole và các cổng logic, hệ tổ hợp, hệ tuần tự và giao tiếp giữa các họ vi mạch số
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ thuật đo. Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Tấn Nhơn Tập 2, Đo điện tử / [04-12-2020]
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày nguyên lý hoạt động và phương pháp đo của thiết bị đo phân tích tín hiệu, công suất tín hiệu, chỉ thị số, dao động ký số và máy phát tín hiệu
Mạch điện tử thông tin / Hoàng Đình Chiến [04-12-2020]Giới thiệu tổng quát về hệ thống thông tin điện tử; một số khái niệm cơ bản về cao tần; khuếch đại công suất cao tần và nhân tần số; nhiễu và khuếch đại nhiễu thấp (LNA); đổi tần; khuếch đại trung tần (IF) và các bộ lọc IF...
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỹ thuật số 1 / Nguyễn Như Anh [04-12-2020]
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày một số kiến thức cơ bản về các hệ thống số đếm, đại số Boole, hệ tổ hợp, hệ dãy (hệ tuần tự), các mạch logic lập trình, vi mạch số và vấn đề giao tiếp
Lý thuyết tín hiệu / Phạm Thị Cư [04-12-2020]Giới thiệu những kiến thức cơ bản về các mô hình toán học và các phương pháp phân tích tín hiệu, tín hiệu xác định, tín hiệu ngẫu nhiên, tín hiệu điều chế, kèm theo bài tập và đáp số
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Bài tập trường điện từ / Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ [04-12-2020]
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tóm tắt kiến thức cơ bản và giới thiệu các bài tập, các phương pháp giải bài toán về giải tích vectơ, những định luật cơ bản của trường điện từ, trường điện tĩnh, trường điện dừng, trường từ dừng, trường điện từ biến thiên, bức xạ điện, ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng...
Kỹ thuật xung / Nguyễn Như Anh [04-12-2020]Trình bày những kiến thức cơ bản từ đơn giản đến phức tạp các mạch cơ bản, các phương pháp phân tích và thiết kế các mạch biến đổi và tạo xung: tín hiệu xung và mạch RLC, khoá điện tử và các mạch tạo dạng xung, dao động đa hài, dao động Blocking, mạch quét
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)