• Khóa luận tốt nghiệp
  • 657 N4994L
    Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mai và Dịch Vụ Hưng Phát Bắc Ninh /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Luyến
Nhan đề Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mai và Dịch Vụ Hưng Phát Bắc Ninh / Nguyễn Thị Luyến; Phạm Thị Thùy Vân
Thông tin xuất bản 2019
Thông tin xuất bản [K.đ][K.nh.x.b.]
Mô tả vật lý 80 tr. ; 27 cm
Từ khóa tự do Kế toán bán hàng
Từ khóa tự do Xác định
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Môn học Kế toán
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thùy Vân
Tác giả(bs) CN
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000003936
00000000nam#a2200000ui#4500
00111680
0027
00412B09032-78AF-4EEE-890E-65187F37E6DD
005202008151723
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200815172312|btvdien|c20200813145108|dptthu87|y20191122103240|ztvdien
041 |avie
082 |a657|bN4994L
100 |aNguyễn, Thị Luyến
245 |aKế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Thương Mai và Dịch Vụ Hưng Phát Bắc Ninh / |cNguyễn Thị Luyến; Phạm Thị Thùy Vân
260 |c2019
260|a[K.đ]|b[K.nh.x.b.]
300 |a80 tr. ; |c27 cm
653 |aKế toán bán hàng
653 |aXác định
653|aKết quả kinh doanh
690|aKế toán
691|aKế toán
700 |aPhạm, Thị Thùy Vân
700|eHướng dẫn
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000003936
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000003936 Kho Mở - Minh Khai 657 N4994L Khóa luận tốt nghiệp 1