• Khóa luận tốt nghiệp
  • 658 N4994
    Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ TNHH sản xuất và TM Việt Bình An /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hà
Nhan đề Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ TNHH sản xuất và TM Việt Bình An / Nguyễn Thị Hà
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2019
Mô tả vật lý 74 tr. ; 30 cm
Từ khóa tự do Giải pháp hoàn thiện
Từ khóa tự do Quản trị nguồn nhân lực
Môn học Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần, Việt Dũng
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000020782
00000000nam#a2200000ui#4500
00112105
0027
0040DC59326-CC3E-460E-B5B9-2F8A008A9DE6
005202010060813
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201006081307|bptthu87|c20200801142406|dptthu87|y20191206162046|zntha
041 |avie
082|a658|bN4994
100 |aNguyễn, Thị Hà
245 |aGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ TNHH sản xuất và TM Việt Bình An / |cNguyễn Thị Hà
260|a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2019
300 |a74 tr. ; |c30 cm
653 |aGiải pháp hoàn thiện
653 |aQuản trị nguồn nhân lực
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
700|aTrần, Việt Dũng |eNgười hướng dẫn
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000020782
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000020782 Kho Mở - Lĩnh Nam 658 N4994 Khóa luận tốt nghiệp 1