DDC 004.1
DDC
Tác giả CN Khoa Điện tử - ĐHKTKTCN
Nhan đề Tài liệu học tập Kỹ thuật vi xử lý / Khoa Điện tử - ĐHKTKTCN
Thông tin xuất bản 2018
Mô tả vật lý 258 tr. ; 21cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học KTKTCN
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Vi xử lý
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000ngm#a2200000ui#4500
00112318
0022
0040FB065AD-59C9-4A8F-A1C1-178C1F5262E1
005202008031618
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200803161801|bdtvhoai|c20200803154812|ddtvhoai|y20191221170252|ztvdien
041 |avie
044|aVm
082 |a004.1
082|bK5284Đ
100 |aKhoa Điện tử - ĐHKTKTCN
245 |aTài liệu học tập Kỹ thuật vi xử lý / |cKhoa Điện tử - ĐHKTKTCN
260 |c2018
300 |a258 tr. ; |c21cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học KTKTCN
653|aKỹ thuật
653|aTài liệu học tập
653|aVi xử lý
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào