DDC 657
Tác giả TT Khoa Kế toán
Nhan đề Tài liệu học tập Hệ thống thông tin kế toán : / Khoa kế toán
Thông tin xuất bản [K.đ], 2019
Thông tin xuất bản [K.nh.xb]
Mô tả vật lý 166tr. ; 29cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Từ khóa tự do Thông tin kế toán
Từ khóa tự do Hệ thống
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
00000000ncm#a2200000ui#4500
00112396
0022
0047EF32D54-BBCC-4BFF-87EC-77B77BCEB9A9
005202008040930
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200804093035|bdtvhoai|c20200804083259|ddtvhoai|y20200219144516|zdtvhoai
040 |aThư viện Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
041 |aVie
044 |aVm
082 |a657|bT1311L
110 |aKhoa Kế toán|bĐại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
245 |aTài liệu học tập Hệ thống thông tin kế toán : / |cKhoa kế toán
260 |a[K.đ], |c2019
260|b[K.nh.xb]
300 |a166tr. ; |c29cm.
500|aĐTTS ghi: Khoa Kế toán - Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
653 |aThông tin kế toán
653 |aHệ thống
690|aKế toán
691|aKế toán
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào