Opac-Dmd And Related Information 
DDC 547
Tác giả CN Đặng, Như Tại
Nhan đề Hoá học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 755 tr.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về hoá học hữu cơ gồm: Đại cương về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, dầu mỏ và khí thiên nhiên, hoá học lập thể, phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ, dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, hợp chất cơ nguyên tố, ancol, phenol và este
Từ khóa tự do Hoá hữu cơ
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Hóa học
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000104
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000845
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001314
00000000nam a2200000 a 4500
00114544
0025
00416523FB1-6A9C-41DB-84D8-088624E8AECD
005202008011102
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c22000 VND0
039|a20200801110208|bpdchien|y20200504124956|zpdchien
082|a547|bD212T
100|aĐặng, Như Tại
245|aHoá học hữu cơ. |nTập 1 / |cĐặng Như Tại, Ngô Thị Thuận
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a755 tr.
520|aCung cấp những kiến thức cơ bản về hoá học hữu cơ gồm: Đại cương về hoá học hữu cơ, hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, dầu mỏ và khí thiên nhiên, hoá học lập thể, phương pháp phổ và cấu tạo hợp chất hữu cơ, dẫn xuất halogen của hiđrocacbon, hợp chất cơ nguyên tố, ancol, phenol và este
653|aHoá hữu cơ
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000104
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000845
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001314
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000845 Kho Mở - Lĩnh Nam 547 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000000104 Kho Mở - Minh Khai 547 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
3 000001314 Kho Mở - Nam Định 547 D212T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2