Opac-Dmd And Related Information 
DDC 547
Tác giả CN Đặng, Như Tại
Nhan đề Hoá học hữu cơ. Tập 2 / Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 713 tr.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức về hoá học hữu cơ như: andehit và xeton; axit cacboxylic, dẫn xuất của axit cacbonic, axit sunfonic và dẫn xuất; hợp chất hữu cơ chứa Nitơ; hoá học Enol và ion enolat; hợp chất dị vòng; cacbohidrat, monosacarit; amino axit, peptit và protein; phân tích Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh lùi; thuốc chữa bệnh từ hợp chất hữu cơ
Từ khóa tự do Hoá hữu cơ
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000861-2
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001309
00000000nam a2200000 a 4500
00114545
0025
0046862DF04-0C8D-49D7-BDDC-A04781101B65
005202008011103
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c2000 VND00
039|a20200801110342|bpdchien|y20200504124957|zpdchien
082|a547|bD212T
100|aĐặng, Như Tại
245|aHoá học hữu cơ. |nTập 2 / |cĐặng Như Tại, Ngô Thị Thuận
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a713 tr.
520|aCung cấp kiến thức về hoá học hữu cơ như: andehit và xeton; axit cacboxylic, dẫn xuất của axit cacbonic, axit sunfonic và dẫn xuất; hợp chất hữu cơ chứa Nitơ; hoá học Enol và ion enolat; hợp chất dị vòng; cacbohidrat, monosacarit; amino axit, peptit và protein; phân tích Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh lùi; thuốc chữa bệnh từ hợp chất hữu cơ
653|aHoá hữu cơ
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000861-2
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001309
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000861 Kho Mở - Lĩnh Nam 547 D212T Sách tham khảo 2
2 000000862 Kho Mở - Lĩnh Nam 547 D212T Sách tham khảo 3
3 000001309 Kho Mở - Nam Định 547 D212T Sách tham khảo 1