Opac-Dmd And Related Information 
DDC 547
Tác giả CN Đỗ, Đình Rãng
Nhan đề Hóa học hữu cơ. Tập 2 / Đỗ Đình Rãng chủ biên, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 347 tr.
Tóm tắt Trình bày hệ thống đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ
Từ khóa tự do Hoá hữu cơ
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000838
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000101
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001323
00000000nam a2200000 a 4500
00114546
0025
0046F47888F-C335-4D36-8AED-17CFA66D4221
005202008011104
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c1000 VND00
039|a20200801110503|bpdchien|c20200506125448|dpdchien|y20200504124957|zpdchien
082|a547|bH6507H
100|aĐỗ, Đình Rãng
245|aHóa học hữu cơ. |nTập 2 / |cĐỗ Đình Rãng chủ biên, Đặng Đình Bạch, Nguyễn Thị Thanh Phong
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a347 tr.
520|aTrình bày hệ thống đồng phân và danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lí, tính chất hoá học của các hợp chất hữu cơ
653|aHoá hữu cơ
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000838
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000101
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001323
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000101 Kho Mở - Minh Khai 547 H6507H Sách tham khảo 3
2 000000838 Kho Mở - Lĩnh Nam 547 H6507H Sách tham khảo 3
3 000001323 Kho Mở - Nam Định 547 H6507H Sách tham khảo 2