Opac-Dmd And Related Information 
DDC 546
Tác giả CN Hoàng, Nhâm
Nhan đề Hóa học vô cơ cơ bản. Tập 2, Các nguyên tố hoá học tiêu biểu / Hoàng Nhâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 291 tr.
Tóm tắt Giới thiệu các nguyên tố hoá học vô cơ cơ bản như: HIĐR, oxi và nước; kim loại kiềm; kim loại kiềm thổ; các nguyên tố nhóm IIIA; các nguyên tố IVA; nhóm VA; nhóm VIA và các halogen
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do  Nguyên tố hoá học
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Hóa học
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000103
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000842
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001277
00000000nam a2200000 a 4500
00114549
0025
004D95A7281-DAF0-4A39-AE67-D0CFFD5D5AD6
005202008011105
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c87000 VND
039|a20200801110547|bpdchien|c20200731192757|dkhangtt|y20200504124957|zpdchien
082|a546|bH6508N
100|aHoàng, Nhâm
245|aHóa học vô cơ cơ bản. |nTập 2, |pCác nguyên tố hoá học tiêu biểu / |cHoàng Nhâm
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a291 tr.
520|aGiới thiệu các nguyên tố hoá học vô cơ cơ bản như: HIĐR, oxi và nước; kim loại kiềm; kim loại kiềm thổ; các nguyên tố nhóm IIIA; các nguyên tố IVA; nhóm VA; nhóm VIA và các halogen
653|aHoá vô cơ
653|a Nguyên tố hoá học
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000103
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000842
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001277
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000842 Kho Mở - Lĩnh Nam 546 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000000103 Kho Mở - Minh Khai 546 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
3 000001277 Kho Mở - Nam Định 546 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2