Opac-Dmd And Related Information 
DDC 546
Tác giả CN Hoàng, Nhâm
Nhan đề Hóa học vô cơ cơ bản. Tập 3, Các nguyên tố chuyển tiếp / Hoàng Nhâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 327 tr.
Tóm tắt Giới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB...
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do  Nguyên tố chuyển tiếp
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000100
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001322
00000000nam a2200000 a 4500
00114550
0025
004841DFF7C-B102-4E29-B924-4D573B2C940A
005202008011105
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c1000 VND00
039|a20200801110600|bpdchien|y20200504124958|zpdchien
082|a546|bH6508N
100|aHoàng, Nhâm
245|aHóa học vô cơ cơ bản. |nTập 3, |pCác nguyên tố chuyển tiếp / |cHoàng Nhâm
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a327 tr.
520|aGiới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB...
653|aHoá vô cơ
653|a Nguyên tố chuyển tiếp
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000100
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001322
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000100 Kho Mở - Minh Khai 546 H6508N Sách tham khảo 2
2 000001322 Kho Mở - Nam Định 546 H6508N Sách tham khảo 2