Opac-Dmd And Related Information 
DDC 546
Tác giả CN Hoàng, Nhâm
Nhan đề Hoá học vô cơ nâng cao. Tập 3, Các nguyên tố chuyển tiếp / Hoàng Nhâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 607 tr.
Tóm tắt Giới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VIB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB họ sắt, nhóm VIIIB họ platin, nhóm IB, công nghệ thuỷ luyện vàng và bạc phương pháp xianua hoá, nhóm IIB, nhóm lantanoit, nhóm actinoit và hoá học hạt nhân
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do  Nguyên tố chuyển tiếp
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000839, 000000889
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000075
00000000nam a2200000 a 4500
00114552
0025
004D3AECE60-DA91-494E-A5D8-FE1FE388FC4E
005202008011106
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c220000 VND
039|a20200801110614|bpdchien|c20200727103009|dptthu87|y20200504124958|zpdchien
082|a546|bH6508N
100|aHoàng, Nhâm
245|aHoá học vô cơ nâng cao. |nTập 3, |pCác nguyên tố chuyển tiếp / |cHoàng Nhâm
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a607 tr.
520|aGiới thiệu các nguyên tố chuyển tiếp hoá học vô cơ như: Phức chất, các nguyên tố nhóm IIIB, nhóm IVB, nhóm VB, nhóm VIB, nhóm VIIB, nhóm VIIIB họ sắt, nhóm VIIIB họ platin, nhóm IB, công nghệ thuỷ luyện vàng và bạc phương pháp xianua hoá, nhóm IIB, nhóm lantanoit, nhóm actinoit và hoá học hạt nhân
653|aHoá vô cơ
653|a Nguyên tố chuyển tiếp
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000839, 000000889
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000075
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000075 Kho Mở - Minh Khai 546 H6508N Sách tham khảo 3
2 000000889 Kho Mở - Lĩnh Nam 546 H6508N Sách tham khảo 2
3 000000839 Kho Mở - Lĩnh Nam 546 H6508N Sách tham khảo 3