Opac-Dmd And Related Information 
DDC 843.8
Tác giả CN Dumas, Alexandre
Nhan đề Hoa tuylip đen / Alexandre Dumas; Mai Thế Sang - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2017
Mô tả vật lý 262 tr.
Từ khóa tự do  Pháp
Từ khóa tự do  Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học cận đại
Môn học Văn học
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000001068
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000308
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001662
00000000nam a2200000 a 4500
00114554
0025
004BC8CFB02-231C-46BD-867F-34ADA4AE63C4
005202008011106
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c58000 VND
039|a20200801110655|bpdchien|c20200505161305|ddtvhoai|y20200504124958|zpdchien
082|a843.8|bAl277D
100|aDumas, Alexandre
245|aHoa tuylip đen / |cAlexandre Dumas; Mai Thế Sang - dịch
260|aHà Nội : |bVăn học, |c2017
300|a262 tr.
653|a Pháp
653|a Tiểu thuyết
653|aVăn học cận đại
690|aVăn học
691|aVăn học tiếng Pháp và có liên quan
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000001068
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000308
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001662
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000308 Kho Mở - Minh Khai 843.8 Al277D Sách tham khảo 1
2 000001662 Kho Mở - Nam Định 843.8 Al277D Sách tham khảo 2
3 000001068 Kho Mở - Lĩnh Nam 843.8 Al277D Sách tham khảo 3