Opac-Dmd And Related Information 
DDC 546
Tác giả CN Vũ, Đăng Độ
Nhan đề Hoá vô cơ. Tập 1 / Vũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 378 tr.
Tóm tắt Trình bày nguồn gốc các nguyên tố hoá học, sự phân bố các nguyên tố trên trái đất, sự đối xứng và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hoá học vô cơ... Giới thiệu đặc điểm chung, đơn chất, các hợp chất, phức chất, vai trò sinh học của các nguyên tố s và p như hiđro, các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA, IVA, VA...
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do  Nguyên tố hoá học
Môn học Khoa học tự nhiên
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000841
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000098
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001278
00000000nam a2200000 a 4500
00114555
0025
004A75D0CC9-5B33-4515-9F21-7A69716E062B
005202008011107
008 2015 vm| vie
0091 0
020|c9000 VND0
039|a20200801110709|bpdchien|y20200504124958|zpdchien
082|a546|bV97D
100|aVũ, Đăng Độ
245|aHoá vô cơ. |nTập 1 / |cVũ Đăng Độ, Triệu Thị Nguyệt
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2015
300|a378 tr.
520|aTrình bày nguồn gốc các nguyên tố hoá học, sự phân bố các nguyên tố trên trái đất, sự đối xứng và ứng dụng lí thuyết nhóm trong hoá học vô cơ... Giới thiệu đặc điểm chung, đơn chất, các hợp chất, phức chất, vai trò sinh học của các nguyên tố s và p như hiđro, các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA, IVA, VA...
653|aHoá vô cơ
653|a Nguyên tố hoá học
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000841
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000098
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001278
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000098 Kho Mở - Minh Khai 546 V97D Sách tham khảo 3
2 000000841 Kho Mở - Lĩnh Nam 546 V97D Sách tham khảo 3
3 000001278 Kho Mở - Nam Định 546 V97D Sách tham khảo 2