Opac-Dmd And Related Information 
DDC 615.88
Tác giả CN Chơn, Nguyên
Nhan đề Hoàng đế nội kinh. Q1 / Chơn Nguyên dịch, bình giải
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2018
Mô tả vật lý 300 tr.
Tóm tắt Trình bày theo hệ thống: Phiên âm – dịch nghĩa – chú thích – bình giải từ thiên 1 đến thiên 9 bộ sách "Hoàng đế nội kinh". Cung cấp cho độc giả cách tùy thuận với khí hậu bốn mùa để điều ngự tinh thần, nhấn mạnh "sanh khí của loài người cùng với vạn vật và trật tự thiên nhiên vốn đồng nhất", cách làm sao cho "âm dương trong con người luôn luôn phải ứng hợp với âm dương ngoài trời đất"
Từ khóa tự do Đông y
Từ khóa tự do  Điều trị
Từ khóa tự do  Chẩn đoán
Môn học Khoa học ứng dụng
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000737
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000384
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001548
00000000nam a2200000 a 4500
00114556
0025
0046DAF670E-9525-42C5-AD56-8AD2BD50FEE2
005202008011107
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c4000 VND00
039|a20200801110747|bpdchien|c20200506152723|dptthu87|y20200504124959|zpdchien
082|a615.88|bC4551N
100|aChơn, Nguyên
245|aHoàng đế nội kinh. |nQ1 / |cChơn Nguyên dịch, bình giải
260|aHà Nội : |bLao động, |c2018
300|a300 tr.
520|aTrình bày theo hệ thống: Phiên âm – dịch nghĩa – chú thích – bình giải từ thiên 1 đến thiên 9 bộ sách "Hoàng đế nội kinh". Cung cấp cho độc giả cách tùy thuận với khí hậu bốn mùa để điều ngự tinh thần, nhấn mạnh "sanh khí của loài người cùng với vạn vật và trật tự thiên nhiên vốn đồng nhất", cách làm sao cho "âm dương trong con người luôn luôn phải ứng hợp với âm dương ngoài trời đất"
653|aĐông y
653|a Điều trị
653|a Chẩn đoán
690|aKhoa học ứng dụng
691|aY học và y tế
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000737
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000384
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001548
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000737 Kho Mở - Lĩnh Nam 615.88 C4551N Sách tham khảo 1
2 000000384 Kho Mở - Minh Khai 615.88 C4551N Sách tham khảo 2
3 000001548 Kho Mở - Nam Định 615.88 C4551N Sách tham khảo 3