Opac-Dmd And Related Information 
DDC 355.009
Tác giả CN Trần, Kiếm Qua
Nhan đề Hoàng Hà nhớ Hồng Hà thương / Nguyễn Đồng Thoại dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 455 tr.
Tóm tắt Ghi lại chân dung cuộc đời tướng Nguyễn Sơn về cuộc chiến đấu kề vai sát cánh giữa hai quân đội, hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam; phản ánh thực tế nhất về tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt; về mối tình xuyên quốc gia của tướng Nguyễn Sơn với một phụ nữ Trung Hoa - bà Trần Kiếm Qua tác giả của cuốn sách
Từ khóa tự do Sự nghiệp
Từ khóa tự do  Việt Nam
Từ khóa tự do  Hồi kí
Từ khóa tự do  Cuộc đời
Môn học Khoa học xã hội
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000001004
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000150
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001578
00000000nam a2200000 a 4500
00114557
0025
0040BDA6EBF-13D7-4F10-AEB3-D6323C46D4D3
005202008011108
008 2016 vm| vie
0091 0
020|c11000 VND0
039|a20200801110824|bpdchien|y20200504124959|zpdchien
082|a355.009|bN4994T
100|aTrần, Kiếm Qua
245|aHoàng Hà nhớ Hồng Hà thương / |cNguyễn Đồng Thoại dịch
260|aHà Nội : |bVăn học, |c2016
300|a455 tr.
520|aGhi lại chân dung cuộc đời tướng Nguyễn Sơn về cuộc chiến đấu kề vai sát cánh giữa hai quân đội, hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam; phản ánh thực tế nhất về tình hữu nghị truyền thống của nhân dân hai nước Trung-Việt; về mối tình xuyên quốc gia của tướng Nguyễn Sơn với một phụ nữ Trung Hoa - bà Trần Kiếm Qua tác giả của cuốn sách
653|aSự nghiệp
653|a Việt Nam
653|a Hồi kí
653|a Cuộc đời
690|aKhoa học xã hội
691|aHành chính công và khoa học quân sự
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000001004
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000150
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001578
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001578 Kho Mở - Nam Định 355.009 N4994T Sách tham khảo 2
2 000000150 Kho Mở - Minh Khai 355.009 N4994T Sách tham khảo 1
3 000001004 Kho Mở - Lĩnh Nam 355.009 N4994T Sách tham khảo 3