Opac-Dmd And Related Information 
DDC 650.1
Tác giả CN Soichiro Honda
Nhan đề Honda - Sức mạnh của những giấc mơ / Soichỉo Honda; Như Ý - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2019
Mô tả vật lý 267 tr.
Tóm tắt Tập hợp những triết lý sống của Soichiro Honda được ông đúc kết từ hàng chục năm gây dựng và chèo lái tập đoàn Honda. Qua đó, phần nào hiểu được cuộc đời và con người, sự nỗ lực và sự thành công của nhà lãnh đạo doanh nghiệp tài ba này
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do  Kinh doanh
Từ khóa tự do  Cuộc sống
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Quản lý và dịch vụ phụ trợ
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000238
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000001151
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001792
00000000nam a2200000 a 4500
00114559
0025
004A2CDF597-A38A-479E-BE49-2F852A98636F
005202008011109
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c69000 VND
039|a20200801110953|bpdchien|c20200506102826|dpdchien|y20200504124959|zpdchien
082|a650.1|bSo31H
100|aSoichiro Honda
245|aHonda - Sức mạnh của những giấc mơ / |cSoichỉo Honda; Như Ý - dịch
260|aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2019
300|a267 tr.
520|aTập hợp những triết lý sống của Soichiro Honda được ông đúc kết từ hàng chục năm gây dựng và chèo lái tập đoàn Honda. Qua đó, phần nào hiểu được cuộc đời và con người, sự nỗ lực và sự thành công của nhà lãnh đạo doanh nghiệp tài ba này
653|aThành công
653|a Kinh doanh
653|a Cuộc sống
690|aKhoa học ứng dụng
691|aQuản lý và dịch vụ phụ trợ
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000238
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000001151
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001792
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000238 Kho Mở - Minh Khai 650.1 So31H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000001792 Kho Mở - Nam Định 650.1 So31H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000001151 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 So31H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3