Opac-Dmd And Related Information 
DDC 398.2
Tác giả CN Andersen, Hans Christian
Nhan đề Hộp truyện cổ andecxen / Hans Christian Andersen
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2019
Mô tả vật lý 527 tr.
Phụ chú 4 tập
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do  Văn học thiếu nhi
Từ khóa tự do  Đan Mạch
Từ khóa tự do  Truyện cổ
Môn học Khoa học xã hội
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001580
00000000nam a2200000 a 4500
00114560
0025
004FC79456C-9549-48B7-81AA-66EC960F474B
005202008011110
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c274000 VND
039|a20200801111032|bpdchien|c20200506161314|dptthu87|y20200504124959|zpdchien
082|a398.2|bH1981A
100|aAndersen, Hans Christian
245|aHộp truyện cổ andecxen / |cHans Christian Andersen
260|aHà Nội : |bVăn học, |c2019
300|a527 tr.
500|a4 tập
653|aVăn học dân gian
653|a Văn học thiếu nhi
653|a Đan Mạch
653|a Truyện cổ
690|aKhoa học xã hội
691|aPhong tục, nghi thức, văn hóa dân gian
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001580
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001580 Kho Mở - Nam Định 398.2 H1981A Sách tham khảo 1