Opac-Dmd And Related Information 
DDC 621.31
Tác giả CN Hồ, Đắc Lộc
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện / Hồ Đắc Lộc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 90 tr.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức xác định tâm phụ tải tính toán, xác định phụ tải tính toán, thiết kế chiếu sáng, chọn máy biến áp cho nhà máy, chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ, kiểm tra sụt áp thiết bị tiêu thụ điện, tính toán ngắn mạch, tính và chọn tụ bù, thiết kế bảo vệ an toàn
Từ khóa tự do Cung cấp điện
Từ khóa tự do  Thiết kế
Từ khóa tự do  Kĩ thuật điện
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000433-4
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001191
00000000nam a2200000 a 4500
00114565
0025
0044869400A-B539-4F04-898B-7D1852698E17
005202008011016
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c53000 VND
039|a20200801101601|btvdien|c20200728103650|dptthu87|y20200504125001|zpdchien
082|a621.31|bH6501L
100|aHồ, Đắc Lộc
245|aHướng dẫn thiết kế cung cấp điện / |cHồ Đắc Lộc
260|aHà Nội : |bXây dựng, |c2017
300|a90 tr.
520|aCung cấp những kiến thức xác định tâm phụ tải tính toán, xác định phụ tải tính toán, thiết kế chiếu sáng, chọn máy biến áp cho nhà máy, chọn dây dẫn và thiết bị bảo vệ, kiểm tra sụt áp thiết bị tiêu thụ điện, tính toán ngắn mạch, tính và chọn tụ bù, thiết kế bảo vệ an toàn
653|aCung cấp điện
653|a Thiết kế
653|a Kĩ thuật điện
690|aĐiện
691|aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000433-4
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001191
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000433 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.31 H6501L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000000434 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.31 H6501L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000001191 Kho Mở - Nam Định 621.31 H6501L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3