Opac-Dmd And Related Information 
DDC 621.5
Tác giả CN Nguyễn, Đức Lợi
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2019
Mô tả vật lý 411 tr.
Tóm tắt Trình bày các phương pháp xác định số liệu ban đầu và cách thiết kế, xây dựng, tính nhiệt kho lạnh; sơ đồ hệ thống lạnh cơ bản, cùng một số hệ thống làm lạnh cụ thể và cách tính toán chu trình lạnh, tính chọn máy nén, thiết bị, chọn máy lạnh một cấp và chọn đường ống, bơm, quạt
Từ khóa tự do  Thiết kế
Từ khóa tự do Hệ thống làm lạnh
Môn học Điện
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(3): 000000444, 000000506-7
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001230
00000000nam a2200000 a 4500
00114566
0025
0049899C33E-48D3-4701-987C-F6418BE23616
005202008011016
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c216000 VND
039|a20200801101610|btvdien|c20200728103444|dptthu87|y20200504125001|zpdchien
082|a621.5|bN4994L
100|aNguyễn, Đức Lợi
245|aHướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh / |cNguyễn Đức Lợi
260|aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2019
300|a411 tr.
520|aTrình bày các phương pháp xác định số liệu ban đầu và cách thiết kế, xây dựng, tính nhiệt kho lạnh; sơ đồ hệ thống lạnh cơ bản, cùng một số hệ thống làm lạnh cụ thể và cách tính toán chu trình lạnh, tính chọn máy nén, thiết bị, chọn máy lạnh một cấp và chọn đường ống, bơm, quạt
653|a Thiết kế
653|aHệ thống làm lạnh
690|aĐiện
691|aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000000444, 000000506-7
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001230
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000444 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.5 N4994L Sách tham khảo 1
2 000000506 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.5 N4994L Sách tham khảo 2
3 000000507 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.5 N4994L Sách tham khảo 3
4 000001230 Kho Mở - Nam Định 621.5 N4994L Sách tham khảo 4