Opac-Dmd And Related Information 
DDC 332.7
Tác giả CN Nguyễn, Minh Kiều
Nhan đề Hướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại / Nguyễn Minh Kiều
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã Hội, 2014
Mô tả vật lý 636 tr.
Tóm tắt Tình hình thị trường Tài chính và hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh như vậy, việc học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, nhất là các nghiệp vụ hiện đại như đầu tư tài chính, giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối, và nghiệp vụ ngân hàng điện tử...
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Thẩm định tín dụng
Môn học Tài chính ngân hàng
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000011
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001486
00000000nam a2200000 a 4500
00114568
0025
004587BE968-6252-4AEC-BEFB-4E52061E6787
005202008011016
008 2014 vm| vie
0091 0
020|c168000 VND
039|a20200801101634|btvdien|y20200504125001|zpdchien
082|a332.7|bN4994K
100|aNguyễn, Minh Kiều
245|aHướng dẫn thực hành tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại / |cNguyễn Minh Kiều
260|aHà Nội : |bLao động Xã Hội, |c2014
300|a636 tr.
520|aTình hình thị trường Tài chính và hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã có một bước phát triển vượt bậc, nhất là khi Việt Nam gia nhập WTO và ký nhiều hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Trong hoàn cảnh như vậy, việc học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, nhất là các nghiệp vụ hiện đại như đầu tư tài chính, giao dịch các công cụ phái sinh trên thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối, và nghiệp vụ ngân hàng điện tử...
653|aTín dụng
653|a Thẩm định tín dụng
690|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000011
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001486
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000011 Kho Mở - Minh Khai 332.7 N4994K Sách tham khảo 2
2 000001486 Kho Mở - Nam Định 332.7 N4994K Sách tham khảo 2