Opac-Dmd And Related Information 
DDC 658.3
Tác giả CN Khor, DR. Patrick
Nhan đề Ibosses - thủ lĩnh số thế hệ y / DR. Patrick Khor; Nguyễn Như Uyển Linh dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 235 tr.
Tóm tắt Cuốn sách sử dụng những lý thuyết thế hệ để giải thích nguyên nhân vì sao những doanh nhân thế hệ Y lại khác biệt so với những thế hệ còn lại. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, cách nhìn thế giới cũng như cách chắt lọc thông tin của hầu hết mọi người, đều thông qua thấu kính của thế hệ họ. Sự phát triển những đặc điểm tính cách này thường dựa trên những kinh nghiệm họ có được trong suốt quá trình hình thành và phát triển bản thân.
Từ khóa tự do Doanh nhân
Môn học Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000706, 000000799
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001461
00000000nam a2200000 a 4500
00114569
0025
0046BABEB36-10C3-47CA-8C59-5FAA60AF8826
005202008011016
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c86000 VND
039|a20200801101649|btvdien|y20200504125001|zpdchien
082|a658.3|bN4994U
100|aKhor, DR. Patrick
245|aIbosses - thủ lĩnh số thế hệ y / |cDR. Patrick Khor; Nguyễn Như Uyển Linh dịch
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300|a235 tr.
520|aCuốn sách sử dụng những lý thuyết thế hệ để giải thích nguyên nhân vì sao những doanh nhân thế hệ Y lại khác biệt so với những thế hệ còn lại. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, cách nhìn thế giới cũng như cách chắt lọc thông tin của hầu hết mọi người, đều thông qua thấu kính của thế hệ họ. Sự phát triển những đặc điểm tính cách này thường dựa trên những kinh nghiệm họ có được trong suốt quá trình hình thành và phát triển bản thân.
653|aDoanh nhân
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000706, 000000799
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001461
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000706 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.3 N4994U Sách tham khảo 1
2 000000799 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.3 N4994U Sách tham khảo 3
3 000001461 Kho Mở - Nam Định 658.3 N4994U Sách tham khảo 2