Opac-Dmd And Related Information 
DDC 658.872
Tác giả CN Stareva, Iliyana
Nhan đề Inbound - dịch chuyển hoạt động PR theo mô hình inbound / Iliyana Stareva
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 216 tr.
Tóm tắt Cuốn sách này sẽ giúp bạn:xây dựng, thúc đẩy khách hàng nhận diện thương hiệu mà không “làm phiền” khách hàng.Tạo ra những khách hàng tiềm năng, khách hàng chất lượng cao và khách hàng có khả năng truyền thông cho chính doanh nghiệp. Chốt doanh số, nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng và các mối quan hệ với các kênh truyền thông.Theo dõi ROI của từng giai đoạn trong quy trình PR.
Từ khóa tự do truyền thông xã hội
Từ khóa tự do Internet marketing
Môn học Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000797-8
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001435
00000000nam a2200000 a 4500
00114570
0025
004E2E49C83-D66E-423F-B84B-9459D60CE5E9
005202008011017
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c108000 VND
039|a20200801101701|btvdien|c20200507082407|dptthu87|y20200504125001|zpdchien
082|a658.872|bIl5S
100|aStareva, Iliyana
245|aInbound - dịch chuyển hoạt động PR theo mô hình inbound / |cIliyana Stareva
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300|a216 tr.
520|aCuốn sách này sẽ giúp bạn:xây dựng, thúc đẩy khách hàng nhận diện thương hiệu mà không “làm phiền” khách hàng.Tạo ra những khách hàng tiềm năng, khách hàng chất lượng cao và khách hàng có khả năng truyền thông cho chính doanh nghiệp. Chốt doanh số, nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng và các mối quan hệ với các kênh truyền thông.Theo dõi ROI của từng giai đoạn trong quy trình PR.
653|a truyền thông xã hội
653|aInternet marketing
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000797-8
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001435
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000798 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.872 Il5S Sách tham khảo 2
2 000000797 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.872 Il5S Sách tham khảo 3
3 000001435 Kho Mở - Nam Định 658.872 Il5S Sách tham khảo 1