Opac-Dmd And Related Information 
DDC 658.872
Tác giả CN Halligan, Brian
Nhan đề Inbound marketing : Thu hút thế giới về với bạn trong môi trường trực tuyến / Brian Halligan, Dharmesh Shah
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 301 tr.
Tóm tắt Giới thiệu chiến lược phát triển dựa vào các công cụ như Instagram, Foursquare, Google+, Twitter… Những nền tảng này vẫn không ngừng được phát triển và đưa ra thị trường.
Từ khóa tự do truyền thông xã hội
Từ khóa tự do Internet marketing
Môn học Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000773
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(2): 000001438, 000001442
00000000nam a2200000 a 4500
00114571
0025
004EB024E65-F601-483C-95A3-C052E83BA89C
005202008011017
008 2019 vm| vie
0091 0
020|c138000 VND
039|a20200801101714|btvdien|y20200504125002|zpdchien
082|a658.872|bB76H
100|aHalligan, Brian
245|aInbound marketing : |bThu hút thế giới về với bạn trong môi trường trực tuyến / |cBrian Halligan, Dharmesh Shah
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300|a301 tr.
520|aGiới thiệu chiến lược phát triển dựa vào các công cụ như Instagram, Foursquare, Google+, Twitter… Những nền tảng này vẫn không ngừng được phát triển và đưa ra thị trường.
653|a truyền thông xã hội
653|aInternet marketing
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000773
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000001438, 000001442
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001442 Kho Mở - Nam Định 658.872 B76H Sách tham khảo 2
2 000000773 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.872 B76H Sách tham khảo 1
3 000001438 Kho Mở - Nam Định 658.872 B76H Sách tham khảo 3