Opac-Dmd And Related Information 
DDC 658.409
Tác giả CN Thân, Thảo Nê
Nhan đề Jack ma nghệ thuật xây dựng và lãnh đạo tập đoàn : How to build a strong team / Thân Thảo Nê; Hà Linh - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 390 tr.
Tóm tắt Giới thiệu tư tưởng quản lý dẫn dắt đội nhóm đặc sắc của nhà tỷ phú Jack Ma, được đúc kết thành tám nguyên tắc sau: đem lại thu nhập cho nhân viên; hướng dẫn nhân viên cách suy nghĩ và phương thức làm việc; kích thích chí cầu tiến của nhân viên; kết hợp giải trí vào công việc; cho đội nhóm biết làm việc phải thực tế, chắc chắn; tạo cơ hội phát triển cho nhân viên; khen ngợi nhân viên; tiến tới giá trị tâm hồn, lĩnh ngộ sự vận hành của vũ trụ
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do  Lãnh đạo
Từ khóa tự do  Kĩ năng quản lí
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000591-2
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001408
00000000nam a2200000 a 4500
00114572
0025
0043B51C94E-3200-4485-8779-0594105F3636
005202008011017
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c135000 VND
039|a20200801101726|btvdien|y20200504125002|zpdchien
082|a658.409|bT3292N
100|aThân, Thảo Nê
245|aJack ma nghệ thuật xây dựng và lãnh đạo tập đoàn : |b How to build a strong team / |cThân Thảo Nê; Hà Linh - dịch
260|aHà Nội : |bVăn học, |c2018
300|a390 tr.
520|aGiới thiệu tư tưởng quản lý dẫn dắt đội nhóm đặc sắc của nhà tỷ phú Jack Ma, được đúc kết thành tám nguyên tắc sau: đem lại thu nhập cho nhân viên; hướng dẫn nhân viên cách suy nghĩ và phương thức làm việc; kích thích chí cầu tiến của nhân viên; kết hợp giải trí vào công việc; cho đội nhóm biết làm việc phải thực tế, chắc chắn; tạo cơ hội phát triển cho nhân viên; khen ngợi nhân viên; tiến tới giá trị tâm hồn, lĩnh ngộ sự vận hành của vũ trụ
653|aQuản trị doanh nghiệp
653|a Lãnh đạo
653|a Kĩ năng quản lí
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000591-2
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001408
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000591 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 T3292N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000000592 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 T3292N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000001408 Kho Mở - Nam Định 658.409 T3292N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3