Opac-Dmd And Related Information 
DDC 657.833
Tác giả CN Nguyễn, Thị Loan
Nhan đề Kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị Loan chủ biên, [và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế thành hố Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 463 tr.
Tóm tắt Tổng quan về kế toán ngân hàng. Trình bày nội dung cụ thể của kế toán: Tiền mặt, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, tín dụng, góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do  Ngân hàng
Môn học Kế toán
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(2): 000000016-7
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001489
00000000nam a2200000 a 4500
00114574
0025
004062A353E-4A48-4900-84DD-BBF4B5692B01
005202008011052
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c159000 VND
039|a20200801105228|btvdien|y20200504125002|zpdchien
082|a657.833|bK19T
100|aNguyễn, Thị Loan
245|aKế toán ngân hàng / |cNguyễn Thị Loan chủ biên, [và những người khác]
260|aHà Nội : |bKinh tế thành hố Hồ Chí Minh, |c2017
300|a463 tr.
520|aTổng quan về kế toán ngân hàng. Trình bày nội dung cụ thể của kế toán: Tiền mặt, đầu tư và kinh doanh chứng khoán, tín dụng, góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn...
653|aKế toán
653|a Ngân hàng
690|aKế toán
691|aKế toán
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(2): 000000016-7
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001489
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000016 Kho Mở - Minh Khai 657.833 K19T Sách tham khảo 2
2 000000017 Kho Mở - Minh Khai 657.833 K19T Sách tham khảo 3
3 000001489 Kho Mở - Nam Định 657.833 K19T Sách tham khảo 3