Opac-Dmd And Related Information 
DDC 647
Tác giả CN Trần, Xuân Nam
Nhan đề Kế toán tài chính. Financial accounting / Tập 1 : Trần Xuân Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính
Thông tin xuất bản 2015
Mô tả vật lý 665 tr.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề cơ bản của kế toán. Một số kiến thức cơ bản về các hệ thống kế toán và bộ khung kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Môn học Kế toán
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000035
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(2): 000001477-8
00000000nam a2200000 a 4500
00114575
0025
004A2072AB3-7B53-4245-B4FB-A633A301A8B1
005202008011052
008 vm| vie
0091 0
039|a20200801105252|btvdien|c20200728110249|dptthu87|y20200504125003|zpdchien
082|a647|bT685N
100|aTrần, Xuân Nam
245|aKế toán tài chính. |nTập 1 : |bFinancial accounting / |cTrần Xuân Nam
260|aHà Nội : |bTài chính
260|c2015
300|a665 tr.
520|aTrình bày các vấn đề cơ bản của kế toán. Một số kiến thức cơ bản về các hệ thống kế toán và bộ khung kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
653|aKế toán tài chính
690|aKế toán
691|aKế toán
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000035
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000001477-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000035 Kho Mở - Minh Khai 647 T685N Sách tham khảo 3
2 000001477 Kho Mở - Nam Định 647 T685N Sách tham khảo 5
3 000001478 Kho Mở - Nam Định 647 T685N Sách tham khảo 6