Opac-Dmd And Related Information 
DDC 303.4
Tác giả CN Lương, Hoài Nam
Nhan đề Kẻ trăn trở / Lương Hoài Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới, 2017
Mô tả vật lý 458 tr.
Tóm tắt Tuyển tập những bài viết của tác giả về các vấn đề giáo dục và những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, từ nợ công, kinh doanh bất động sản tới đường lối phát triển kinh tế, đổi mới nếp sống, nếp nghĩ của người Việt Nam để nâng cao vị thế của đất nước trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế...
Từ khóa tự do  Bài viết
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Môn học Khoa học xã hội
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000950
Địa chỉ UNETIKho Mở - Minh Khai(1): 000000141
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001584
00000000nam a2200000 a 4500
00114577
0025
004C2161B6C-9FC4-4E7C-B836-95BBF84AAF4F
005202008011053
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c98000 VND
039|a20200801105316|btvdien|y20200504125003|zpdchien
082|a303.4|bL9736N
100|aLương, Hoài Nam
245|aKẻ trăn trở / |cLương Hoài Nam
260|aHà Nội : |bThế giới, |c2017
300|a458 tr.
520|aTuyển tập những bài viết của tác giả về các vấn đề giáo dục và những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, từ nợ công, kinh doanh bất động sản tới đường lối phát triển kinh tế, đổi mới nếp sống, nếp nghĩ của người Việt Nam để nâng cao vị thế của đất nước trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế...
653|a Bài viết
653|aĐời sống xã hội
690|aKhoa học xã hội
691|aKhoa học xã hội
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000950
852|aUNETI|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000141
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001584
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000950 Kho Mở - Lĩnh Nam 303.4 L9736N Sách tham khảo 3
2 000000141 Kho Mở - Minh Khai 303.4 L9736N Sách tham khảo 1
3 000001584 Kho Mở - Nam Định 303.4 L9736N Sách tham khảo 2