Opac-Dmd And Related Information 
DDC 621.384
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đức
Nhan đề Kênh vô tuyến radio channels : Radio channels / Nguyễn Văn Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 157 tr.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm, đặc tính về kênh vô tuyến, kênh truyền dẫn phân tập đa đường; mô tả toán học của mô hình kênh vô tuyến, kênh nhiễu trắng, dung lượng kênh vô tuyến; các phương pháp đo đạc tham số, phương pháp phỏng tạo kênh vô tuyến; ước lượng các tham số của kênh vô tuyến
Từ khóa tự do  Kênh vô tuyến
Từ khóa tự do Truyền thông vô tuyến
Môn học Điện tử
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000510-1
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001238
00000000nam a2200000 a 4500
00114578
0025
004C451C09C-2559-41FC-971F-1969379B9812
005202008011053
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c108000 VND
039|a20200801105338|btvdien|c20200728095801|dpdchien|y20200504125003|zpdchien
082|a621.384|bN4994D
100|a Nguyễn, Văn Đức
245|aKênh vô tuyến radio channels : |bRadio channels / |c Nguyễn Văn Đức
260|aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2017
300|a157 tr.
520|aTrình bày các khái niệm, đặc tính về kênh vô tuyến, kênh truyền dẫn phân tập đa đường; mô tả toán học của mô hình kênh vô tuyến, kênh nhiễu trắng, dung lượng kênh vô tuyến; các phương pháp đo đạc tham số, phương pháp phỏng tạo kênh vô tuyến; ước lượng các tham số của kênh vô tuyến
653|a Kênh vô tuyến
653|aTruyền thông vô tuyến
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000510-1
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001238
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000510 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.384 N4994D Sách tham khảo 1
2 000000511 Kho Mở - Lĩnh Nam 621.384 N4994D Sách tham khảo 2
3 000001238 Kho Mở - Nam Định 621.384 N4994D Sách tham khảo 3