Opac-Dmd And Related Information 
DDC 658.403
Tác giả CN Trần, Thị Bích Nga
Tác giả TT Harvard Business Review
Nhan đề Kỹ năng ra quyết định : Cẩm nang kinh doanh : Decision Making / Bích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu - dịch; Nguyễn Văn Quì - h.đ.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 173 tr.
Tóm tắt Cung cấp một khuôn mẫu về quá trình ra quyết định khi làm việc đội nhóm không chỉ cho các bạn sinh viên, mà còn cho doanh nghiệp. Kỹ năng ra quyết định đưa ra nhiều cách thức phù hợp với từng hoàn cảnh, không rập khuôn 1 cách duy nhất, và những cách thức này cũng hạn chế tối đa việc ra quyết định 1 chiều từ phía người nắm quyền
Từ khóa tự do ra quyết định--Kỹ năng
Môn học Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETIKho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000622
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(1): 000001415
00000000nam a2200000 a 4500
00114620
0025
00461A26E50-F26E-4798-B145-3DF23E864C68
005202008011054
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c68000 VND
039|a20200801105401|btvdien|c20200801105353|dtvdien|y20200505195207|zpdchien
082|a658.403|bK98N
100|aTrần, Thị Bích Nga
110|aHarvard Business Review
245|aKỹ năng ra quyết định : |bCẩm nang kinh doanh : |bDecision Making / |cBích Nga, Tấn Phước, Phạm Ngọc Sáu - dịch; Nguyễn Văn Quì - h.đ.
260|aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2017
300|a173 tr.
520|aCung cấp một khuôn mẫu về quá trình ra quyết định khi làm việc đội nhóm không chỉ cho các bạn sinh viên, mà còn cho doanh nghiệp. Kỹ năng ra quyết định đưa ra nhiều cách thức phù hợp với từng hoàn cảnh, không rập khuôn 1 cách duy nhất, và những cách thức này cũng hạn chế tối đa việc ra quyết định 1 chiều từ phía người nắm quyền
653|ara quyết định--Kỹ năng
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000622
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001415
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000622 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.403 K98N Sách tham khảo 1
2 000001415 Kho Mở - Nam Định 658.403 K98N Sách tham khảo 2