Opac-Dmd And Related Information 
DDC 658.3
Tác giả CN Tống, Quốc Đào
Nhan đề Hậu hắc học - Thuật dùng người / Tống Quốc Đào
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng đức, 2016
Mô tả vật lý 200 tr.
Tóm tắt Với sự đan xen giữa chất hài hước, dí dỏm với chất suy tư, trầm lắng, sự kết hợp giữa thế giới truyện cổ tích cùng những liên hệ với thực tế cuộc sống gợi mở cho bạn những lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn, giúp bạn phát huy năng lực của bản thân tốt hơn tr
Từ khóa tự do Thuật dùng người
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000750-1
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001427
00000000nam a2200000 a 4500
00114621
0025
004DFEDD45B-123D-4939-A64A-9C5A1A5DBA80
005202008011054
008 2016 vm| vie
0091 0
020|c14000 VND0
039|a20200801105421|btvdien|y20200505200439|zpdchien
082|a658.3|bT613D
100|aTống, Quốc Đào
245|aHậu hắc học - Thuật dùng người / |cTống Quốc Đào
260|aHà Nội : |bHồng đức, |c2016
300|a200 tr.
520|aVới sự đan xen giữa chất hài hước, dí dỏm với chất suy tư, trầm lắng, sự kết hợp giữa thế giới truyện cổ tích cùng những liên hệ với thực tế cuộc sống gợi mở cho bạn những lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn, giúp bạn phát huy năng lực của bản thân tốt hơn tr
653|aThuật dùng người
690|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000750-1
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001427
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000750 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.3 T613D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000000751 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.3 T613D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000001427 Kho Mở - Nam Định 658.3 T613D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3