Opac-Dmd And Related Information 
DDC
DDC 004
Nhan đề Cryptography and Network Security. 4th / William, Stalling
Thông tin xuất bản Pearson Education, 2006
Mô tả vật lý 663 p. ; cm.
Từ khóa tự do Network
Từ khóa tự do Cryptography
Từ khóa tự do Security
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00114623
0025
004E5DA7F57-EDE7-4AEB-8115-D7539865F505
005202008011056
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20200801105640|btvdien|c20200801105533|dtvdien|y20200505203946|ztvdien
082 |bWilliam, Stalling
082|a004
245 |aCryptography and Network Security. |n4th / |cWilliam, Stalling
260 |bPearson Education, |c2006
300 |a663 p. ; |ccm.
653 |aNetwork
653 |aCryptography
653 |aSecurity
690|aCông nghệ thông tin
691|aMạng máy tính và TTDL
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào