Opac-Dmd And Related Information 
DDC 004.6
Tác giả CN Đỗ, Trung Tuấn
Nhan đề Multimedia / Đỗ Trung Tuấn
Thông tin xuất bản [K.nhxb], 2007
Mô tả vật lý 137 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Truyền thông đa phương tiện
Từ khóa tự do Multimedia
Môn học Công nghệ thông tin
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00114624
0025
004C78D94B0-CC60-422A-A046-E6F4C819EA27
005202008011056
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20200801105627|btvdien|c20200522144118|dtvdien|y20200505204218|ztvdien
082|a004.6
100 |aĐỗ, Trung Tuấn
245 |aMultimedia / |cĐỗ Trung Tuấn
260 |b[K.nhxb], |c2007
300 |a137 tr. ; |ccm.
653 |aTruyền thông đa phương tiện
653 |aMultimedia
690|aCông nghệ thông tin
691|aMạng máy tính và TTDL
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào