Opac-Dmd And Related Information 
DDC 537
DDC
Tác giả CN Nguyễn, Đức Lợi
Tác giả TT Nguyễn Đức Lợi
Nhan đề Tự động hóa hệ thống lạnh / Nguyễn Đức Lợi
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2016
Mô tả vật lý 319tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Tự động hóa
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Hệ thống lạnh
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001203
00000000nam a2200000 a 4500
00114635
0025
004F5F4E01A-F168-42C3-9FE7-89050AC49C0E
005202008011057
008070109s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200801105703|btvdien|c20200729094648|dtvdien|y20200506081018|zpdchien
041|avie
082|a537
082|bN5764L
100|aNguyễn, Đức Lợi
110|aNguyễn Đức Lợi
245|aTự động hóa hệ thống lạnh / |cNguyễn Đức Lợi
260|aH. : |bGiáo dục, |c2016
300|a319tr. ; |c27cm
653|aTự động hóa
653|aĐiện tử
653|aHệ thống lạnh
690|aĐiện
691|aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001203
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001203 Kho Mở - Nam Định 537 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1