Opac-Dmd And Related Information 
DDC 546
Tác giả CN Hoàng, Nhâm
Nhan đề Hóa học vô cơ nâng cao. Tập 2, các nguyên tố hóa học tiêu biểu / Hoàng Nhâm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 615 tr.
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản trong hoá học, cấu tạo nguyên tử, phân tử, chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hoá học và nhiệt động hoá học, động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, điện hoá học, dung dịch keo...
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do  Lý thuyết
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Hóa học và khoa học liên thuộc
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000868-9
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001292
00000000nam a2200000 a 4500
00114637
0025
00440CF8F94-2AFA-4836-9C24-1A5D534B58E6
005202008011057
008 2018 vm| vie
0091 0
020|c225000 VND
039|a20200801105758|btvdien|y20200506092441|zpdchien
082|a546|bH6508N
100|aHoàng, Nhâm
245|aHóa học vô cơ nâng cao. |nTập 2, |pcác nguyên tố hóa học tiêu biểu / |cHoàng Nhâm
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300|a615 tr.
520|aTrình bày những khái niệm cơ bản trong hoá học, cấu tạo nguyên tử, phân tử, chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hoá học và nhiệt động hoá học, động hoá học, cân bằng hoá học, dung dịch, điện hoá học, dung dịch keo...
653|aHoá vô cơ
653|a Lý thuyết
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học và khoa học liên thuộc
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000868-9
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001292
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000868 Kho Mở - Lĩnh Nam 546 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
2 000000869 Kho Mở - Lĩnh Nam 546 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
3 000001292 Kho Mở - Nam Định 546 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1